ogłoszeń
3
Strona główna » Wydarzenia » Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o Ochronie Zwierząt

Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o Ochronie Zwierząt

Dnia 16 września 2011 r. sejm uchwalił nowelizację Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Treść ustawy znajdziesz tutaj: Strona Sejmu RP.

W głosowaniu za ustawą opowiedziało się 382 posłów, siedmiu było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu.
Projekt nowej ustawy powstał w ramach prac Parlamentarnego Klubu Przyjaciół Zwierząt. Ustawa zwiększa karę za znęcanie się nad zwierzętami z roku do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności, a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem sąd ma prawo wymierzyć karę nawet trzech lat (do tej pory były to dwa lata). Sąd będzie mógł także orzec karę w wysokości od 500 zł do 100 tys. zł. na cel związany z ochroną zwierząt (do tej pory mogła wynosić od 25 zł do 2,5 tys. zł), dzięki temu będzie możliwe dotkliwe ukaranie dużych przedsiębiorstw, dla których obecna wysokość grzywien nie stanowiła wystarczającej przestrogi. Zostanie także wprowadzona dodatkowa kara w postaci zakazu posiadania zwierząt, na okres od roku do 10 lat.

Kolejny zapis to zakaz trzymania psa na uwięzi w postaci łańcucha dłużej niż 12 godzin na dobę. Ustawa określa także minimalną długość łańcucha – 3 metry. Złamanie tego zakazu będzie wykroczeniem. Jednakże, zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, co oznacza że właściciele zwierzaków będą musieli zainwestować w kojec dla nich lub ogrodzić posesję, aby zwierzęta nie wałęsały się po okolicy.
Gminy będą musiały co roku opracowywać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, gdyż nałożono na nie obowiązek finansowania opieki nad bezpańskimi zwierzętami, w tym zabiegu sterylizacji. W myśl tej ustawy zwierząt domowych nie można sprzedawać na targowiskach, a rozmnażanie ich będzie dozwolone jedynie w zarejestrowanych hodowlach..

Zakazano kopiowania psom uszu i ogonów, a także innych ryzykownych, zadających ból zabiegów w celach wyłącznie estetycznych.

Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostającego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Ponad to, dokument reguluje także ostatnio kontrowersyjną sprawę, a mianowicie – odstrzeliwanie błąkających się zwierząt domowych poza terenem zabudowanym. W myśl ustawy – jest to zakazane!

W projekcie jest także mowa o zakazie transportu i sprzedaży ryb bez wody oraz uboju zwierząt innych niż gospodarskie.Dodaj do: Dodaj do Facebook Dodaj do Twitter Dodaj do Wykop.pl Dodaj do Blip Dodaj do Flaker Dodaj do Flaker


KONTAKT  
Zwierzęta do adopcji © 2010
engine & design zdzich.PL